Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia
Ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
Specjalność piłka nożna chłopców

Ważne!
Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji:

Składanie następujących dokumentów: –od 1 marca 2019 r. do 28 maja 2019 r.

– Podanie o przyjęcie do szkoły ->podanie-lic
– Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie-na-testy-lic
– Karta informacyjna kandydata -> KARTA-INFO.-KANDYDATA.lic
– Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

Testy sprawnościowe – 29 maja 2019 r. godz. 14:00 – 16:00 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na na boisku przy ulicy Elewatorskiej w Białymstoku.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udziela trener:

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 7 czerwca 2019 r. godz. 15.00

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie świadectw oraz zaświadczeń z OKE i kart zdrowia ucznia do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
Ogłoszenie listy przyjętych – 5 lipca 2019 r. godz. 15.00

UWAGA!

Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
15-472 Białystok
Ciepła 40

Dodatkowe informacje można uzyskać:
kom. 885-561-598
e-mail: sms@jagiellonia.pl