Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia
Ogłasza nabór do klasy pierwszej (rocznik 2002) na rok szkolny 2018/2019
Specjalność piłka nożna chłopców

Ważne!
Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji:

Składanie następujących dokumentów: –od 9 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r.

– Podanie o przyjęcie do szkoły ->podanie-lic
– Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie-na-testy-lic
– Karta informacyjna kandydata -> KARTA-INFO.-KANDYDATA.lic
– Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

Testy sprawnościowe – 6 czerwca 2018 r. godz. 12:00 – 14:00 [SZCZEGÓŁY TESTÓW]

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udziela trener:

Klasa I – Andrzej Ambrożej – 661 305 094

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 11 czerwca 2018 r. godz. 15.00

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie świadectw oraz zaświadczeń z OKE i kart zdrowia ucznia do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
Ogłoszenie listy przyjętych – 6 lipca 2018 r. godz. 15.00

UWAGA!

Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
15-743 Białystok
Wierzbowa 7

Dodatkowe informacje można uzyskać:
kom. 885-561-598
e-mail: sms@jagiellonia.pl