Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia
Ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
Specjalność piłka nożna chłopców

Ważne!
Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji:

Składanie następujących dokumentów: – od 1 marca 2020 r. do 28 maja 2020 r.

– Podanie o przyjęcie do szkoły ->podanie-lic
– Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie-na-testy-lic
– Karta informacyjna kandydata -> KARTA-INFO.-KANDYDATA.lic
– Fotografia w formacie legitymacyjnym, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata oraz fotografia w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5 MB na adres m-legitymacjasms@jagiellonia.pl
– Wniosek o wydanie mLegitymacji
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

Testy sprawnościowe – Wtorek (24 marca 2020 r. – odwołane!!!) oraz wtorek (05 maja 2020 r.) godz. 11:00 przy ul. Elewatorskiej 4. Nowy termin pierwszych testów, które pierwotnie miały odbyć się 24 marca, podamy później.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na na boisku przy ulicy Elewatorskiej w Białymstoku.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udzielają trenerzy: Hermes Neves Soares – tel. 601 101 474, Łukasz Tupalski – tel. 693 527 033

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 8 czerwca 2020 r. godz. 15.00

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie świadectw oraz zaświadczeń z OKE i kart zdrowia ucznia do 3 lipca 2020 r. do godz. 15.00
Ogłoszenie listy przyjętych – 6 lipca 2020 r. godz. 15.00

UWAGA!

Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
15-472 Białystok
Ciepła 40

Dodatkowe informacje można uzyskać:
kom. 885-561-598
e-mail: sms@jagiellonia.pl

Informujemy, że nauka w szkole jest płatna.