Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia
Ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
Specjalność piłka nożna chłopców

Ważne!
Nabór do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji:

Składanie następujących dokumentów: – od 1 marca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.

– Podanie o przyjęcie do szkoły ->podanie-lic
– Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie-na-testy-lic
– Karta informacyjna kandydata -> KARTA-INFO.-KANDYDATA.lic
– Fotografia w formacie legitymacyjnym, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata oraz fotografia w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5 MB na adres m-legitymacjasms@jagiellonia.pl
– Wniosek o wydanie mLegitymacji
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

Testy sprawnościowe –  nowy termin 3 czerwca 2020 r. godz. 11:00

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na boisku przy ulicy Elewatorskiej w Białymstoku.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udzielają trenerzy: Hermes Neves Soares – tel. 601 101 474, Łukasz Tupalski – tel. 693 527 033

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 8 czerwca 2020 r. godz. 15.00

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
Składanie zaświadczeń z OKE i kart zdrowia ucznia od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., godz. 15.00 
Ogłoszenie listy przyjętych – 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00

UWAGA!

Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
15-472 Białystok
Ciepła 40

Dodatkowe informacje można uzyskać:
kom. 885-561-598
e-mail: sms@jagiellonia.pl

Informujemy, że nauka w szkole jest płatna.