31 05.16 14:25
Nowszy wpisStarszy wpis

Wyniki próby sprawności fizycznej do SMS Jagiellonia

        Realizując czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do Gimnazjum oraz Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku.

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

gimnazjum

Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku

liceum