Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia
Ogłasza nabór do klasy siódmej i nabór uzupełniający do klasy drugiej gimnazjum na rok szkolny 2017/2018
Specjalność piłka nożna chłopców

Ważne!
Nabór do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji

Składanie następujących dokumentów: – od 3 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

Podanie o przyjęcie do szkoły -> podanie sp
Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie na testy sp
Karta informacyjna kandydata -> KARTA INFO. KANDYDATA.sp
Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego

Testy sprawnościowe – 9 maja 2017 r. godz. 16.00 – 19.00 – klasa VII, II gimnazjum [SZCZEGÓŁY TESTÓW]

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na boisku przy Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 – boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych testów udzielają trenerzy:

Klasa VII – Tomasz Bernatowicz – 604 113 684
Klasa II gimnazjum – Przemysław Papiernik – 609 501 759

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 24 maja 2017 r. godz. 15.00. Uwaga – ze względu na drugi termin testów sprawnościowych, który został zaplanowany w czerwcu, ostateczne wyniki testów zostaną podane w późniejszym terminie.

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie oryginałów świadectw promocyjnych i kart zdrowia do 30 czerwca 2017 r. do godz. 15.00
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 4 lipca 2017 r. godz. 15.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 7 lipca 2017r. godz. 15.00

UWAGA!
Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
15-743 Białystok
Wierzbowa 7

Dodatkowe informacje można uzyskać:
kom. 885-561-598
e-mail: sms@jagiellonia.pl