Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia
Ogłasza nabór do klasy czwartej na rok szkolny 2019/2020
Specjalność piłka nożna chłopców i dziewcząt

Ważne!
Nabór do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.

Terminy rekrutacji:

Składanie następujących dokumentów: – od 25 lutego 2019 r. do 21 maja 2019 r.

– Podanie o przyjęcie do szkoły -> podanie sp
– Zgłoszenie i zgodę rodziców na testy sprawnościowe -> zgłoszenie na testy sp
– Karta informacyjna kandydata -> KARTA INFO. KANDYDATA.sp
– Dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego.

Testy sprawnościowe – 22 maja 2019 r. godz. 10:00

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na boisku przy ulicy Elewatorskiej w Białymstoku.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów – 7 czerwca 2019 r.

Dla osób wyróżniających się sportowo permanentna rekrutacja.

Składanie oryginałów świadectw promocyjnych i kart zdrowia do 25 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie listy przyjętych – 5 lipca 2019 r.
Regulamin rekrutacji SP 2019

UWAGA!
Wymagane dokumenty składamy w siedzibie szkoły lub przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
15-742 Białystok
ul. Ciepła 40

Dodatkowe informacje można uzyskać:
kom. 885-561-598
e-mail: sms@jagiellonia.pl